Dział konsultacji
0

Ochrona danych i polityka prywatności

 

Nadanie informacji przez Klienta

 

Przy rejestracji na stronie internetowej Klient nadaje następującą informację : Nazwisko, Imię, adres email, hasło dostępu do strony internetowej.

Przy dokonaniu zamówienia Klient może nadawać następującą informację : Nazwisko, Pełne Imię, adres pocztowy dla dostawy zamówień, numer telefonu.

Nadając swoje dane osobowe przy logowaniu/rejestracji na stronie internetowej, Klient zgadza się na ich przetwarzanie w ciągu nieokreślonego terminu przez firmę SP «GradinaMax» (dalej też jako "Sprzedawca") w celu wykonania przez Sprzedawcę swoich obowiązków przed Klientem, sprzedaży im towarów i nadania usług, nadania im ogólnej informacji, oraz w celu popierania towarów, pracy i usług, oraz zgadza się na otrzymanie newsletterów. Przy przetwarzaniu danych osobowych Klienta firma SP «GradinaMax» kieruje się prawem RK "O danych osobowych i ich ochronie",* prawem RP «O reklamie»* i przepisami lokalnymi.

 

Wykorzystanie informacji, nadanej przez Klienta i otrzymanej przez Sprzedawcę

 

Sprzedawca korzysta z nadanych przez Klienta danych w ciągu całego okresu rejestracji Klienta na stronie internetowej w celu:

rejestracji/logowania Klienta na stronie internetowej;

przetwarzania zamówień Klienta i wykonania swoich obowiązków przed Klientem;

realizacji działalności co do popierania towarów i usług;

analizy nabywczych właściwości Klienta i nadania osobistych rekomendacji;

poinformowania Klienta o promocjach, rabatach i specjalnych ofertach za pośrednictwem newsletterów. Skasować rozsyłkę można w dowolnej chwili: w każdym newsletterze mieści się link na skasowanie rozsyłki.

 

Nadanie i przekazanie informacji otrzymanej przez Sprzedawcę:

 

Sprzedawca jest zobowiązany nie przekazywać otrzymanej od Klienta informacji osobom trzecim. Nie uważa się za naruszenie nadanie przez Sprzedawcę informacji agentom i osobom trzecim, którzy działają na podstawie umowy ze Sprzedawcą, dla wykonania obowiązków przed Klientem i tylko w ramach umów.

Nie uważa się za naruszenie obowiązków przekazanie informacji odpowiednio do uzasadnionych i zastosowanych wymagań prawodawstwa Polski.

Sprzedawca ma prawo użyć technologię "cookies". "Cookies" nie zawierają konfidencyjnej informacji i nie są przekazywane osobom trzecim.

Sprzedawca otrzymuje informację o adresie IP gościa strony internetowej gradinamax.pl  i dane o tym, z której strony internetowej gość przeszedł pod link. Danej informacji nie używa się do zidentyfikowania gościa.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dane, które zostały nadane przez Klienta na stronie internetowej w formie ogólnodostępnej.

Sprzedawca przy przetwarzaniu danych osobowych przyjmuje konieczne i dostateczne organizacyjne i techniczne środki dla ochrony danych osobowych przed niezgodnym z prawem dostępem do nich, oraz innymi niezgodnymi z prawem dziłaniami w stosunku do danych osobowych. 

 

Przechowywanie i wykorzystanie informacji przez Klienta

 

Klient jest zobowiązany nie zawiadamiać osób trzecich o swoim loginie i haśle, które używa do identyfikacji w sklepie internetowym gradinamax.pl

Klient jest zobowiązany zapewnić należną ostrożność przy przechowywaniu loginu i hasła (nie ograniczając się: używać licencyjnych programów antywirusowych, używać skomplikowanych kombinacji liter i cyfr przy stworzeniu hasła, nie nadawać do dyspozycji osobom trzecim komputera lub innych urządzeń z wprowadzonymi na nich loginem i hasłem Klienta).

mc visa blik klarna paypal dpd inpost pocztex